Критерии за оценяване 2022/2023

Отдолу ще откриете критериите за оценяване за 2022/23 учебна година Методическо обединение „Професионално образование“: Специалност „Банково дело“ Специалност „Бизнес администрация“ Специалност „Електронна търговия“ Специалност „Застрахователно…

Критерии за оценяване 2021/2022

Методическо обединение „Професионално образование“: Специалност „Банково дело“ Специалност „Бизнес администрация“ Специалност „Електронна търговия“ Специалност „Застрахователно и осигурително дело“ Специалност „Икономическа информатика“ Специалност „Оперативно счетоводство“ Методическо…

Критерии за оценяване 2020/2021

Методическо обединение „Професионално образование“: Специалност „Банково дело“ Специалност „Бизнес администрация“ Специалност „Електронна търговия“ Специалност „Застрахователно и осигурително дело“ Специалност „Икономическа информатика“ Специалност „Оперативно счетоводство“ Методическо…