Училищни и типови планове 2023/2024

Типов план – Банково дело Типов план – Електронна търговия Типов план – Оперативно счетоводство Типов план – Бизнес администрация Типов план – Икономическа информатика Типов план – Застрахователно и осигурително…

Учебници 2023/2024

Списък на учебниците, които ще се използват в НТБГ за учебната 2023/2024 година: Методическо обединение „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” Методическо обединение „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ…

Графици за 2023/2024

График на дейностите за приемане на ученици за учебната 2024/2025 година Консултации на учителите за първи срок на 2023/2024 учебна година Консултации на класните ръководители…

Учебници 2022/2023

Списък на учебниците, които ще се използват в НТБГ за учебната 2022/2023 година: Методическо обединение „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” Методическо обединение „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ…