Професионално образование

Националната търговско-банкова гимназия участва в проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на…