Професионално образование

Националната търговско-банкова гимназия участва в проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на…

Културните институции като образователна среда

Във връзка с реализирането на Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“, ученици от 10 клас на НТБГ с…