Можете да изпращате Вашите съобщения на следния мейл:

info-2224433@edu.mon.bg

Адрес на училището:

Град София, ПК 1408
Район Триадица,
бул. Витоша, №91

Телефони за контакт:

Канцелария:
02 952 08 57

02 915 79 31

Заместник-директор:
02 915 79 34

info-2224433@edu.mon.bg

Личните данни се обработват съобразно Закона за защита на лични данни в ЕС (GDPR).