За училището

През 2023 година Националната търговско-банкова гимназия чества своя 110-годишен юбилей!

 

Тя е най-голямото училище в България, в което се обучават 1322 ученици, разпределени
в 50 паралелки.

 

XXIII панаир 2022

Юбилеен концерт - Част 1

Юбилеен концерт - Част 2

Прочетете историята на НТБГ