Критерии за оценяване 2021/2022

Методическо обединение „Професионално образование“: Специалност „Банково дело“ Специалност „Бизнес администрация“ Специалност „Електронна търговия“ Специалност „Застрахователно и осигурително дело“ Специалност „Икономическа информатика“ Специалност „Оперативно счетоводство“ Методическо…