Специалност „Банково дело“

Специалност „Бизнес администрация“

Специалност „Електронна търговия“

Специалност „Застрахователно и осигурително дело“

Специалност „Икономическа информатика“

Специалност „Оперативно счетоводство“

Към критериите

Български език и литература

Чужди езици

Към критериите