Тържествена юбилейна конференция

На 11.03.2013 г., от 16.00 часа, в сградата на БТПП на ул. „Искър“ №9, Българската търговско-промишлена палата, Националната търговско-банкова гимназия и Националната финансово-стопанска гимназия организираха…

Резултати от обучението – архив

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО САМООЦЕНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Отличници 2018 Ученици от Националната търговско-банкова гимназия, завършили с отличен успех и без наказания…