Вестник „Наблюдател“ – юбилеен брой

Излезе шести брой на вестник „Наблюдател“ на Националната търговско-банкова гимназия. Този брой на вестника е специално издание по случай 100-годишния юбилей на гимназията. Вестникът се издава по…

История

Днес гимназията е най-голямото училище в България, в нея се обучават 1280 ученици в 44 паралелки. Националната търговско-банкова гимназия е основана през 1912 година от Софийската…

Тържествена юбилейна конференция

На 11.03.2013 г., от 16.00 часа, в сградата на БТПП на ул. „Искър“ №9, Българската търговско-промишлена палата, Националната търговско-банкова гимназия и Националната финансово-стопанска гимназия организираха…