Методически обединения 2013-2023

Методически обединения Методически обединения в Националната търговско-банкова гимназия: Икономически науки с методически единици: 1. Общоикономически дисциплини;2. Счетоводство;3. Финанси;4. Банково дело и използване на компютри. Ръководител:…

Алманах на Националната търговско-банкова гимназия

Летопис на средното икономическо образование в София Автор: Райна Виларова – старши учител в НТБГ Националната търговско-банкова гимназия – история и настояще Авторски колектив: Емилия…