Учебници 2023/2024

Списък на учебниците, които ще се използват в НТБГ за учебната 2023/2024 година: Методическо обединение „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” Методическо обединение „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ…

Методически обединения 2013-2023

Методически обединения Методически обединения в Националната търговско-банкова гимназия: Икономически науки с методически единици: 1. Общоикономически дисциплини;2. Счетоводство;3. Финанси;4. Банково дело и използване на компютри. Ръководител:…