Днес гимназията е най-голямото училище в България, в нея се обучават 1280 ученици в 44 паралелки.

Националната търговско-банкова гимназия е основана през 1912 година от Софийската търговско-индустриална камара.

НТБГ до 2008 година

НТБГ през 2009 година

НТБГ през 2010 година

НТБГ през 2011 година 

В сградата на Националната търговско-банква гимназия се намира и Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси (ЧПГБТФ).