Училищни и типови планове 2023/2024

Типов план – Банково дело Типов план – Електронна търговия Типов план – Оперативно счетоводство Типов план – Бизнес администрация Типов план – Икономическа информатика Типов план – Застрахователно и осигурително…

Типови учебни планове по специалности

Типов план – Банково дело Типов план – Електронна търговия Типов план – Оперативно счетоводство Типов план – Бизнес администрация Типов план – Икономическа информатика Типов план – Застрахователно и осигурително…

Специалности

Банково дело Електронна търговия Оперативно счетоводство Бизнес администрация Икономическа информатика Застрахователно и осигурително дело 7 1