Графици за 2022/2023

График на консултациите на учителите за втория срок на 2022/2023 График на консултациите с родители и ученици (втори час на класа) и водене на училищна…

Критерии за оценяване 2022/2023

Отдолу ще откриете критериите за оценяване за 2022/23 учебна година Методическо обединение „Професионално образование“: Специалност „Банково дело“ Специалност „Бизнес администрация“ Специалност „Електронна търговия“ Специалност „Застрахователно…