На 14. и 15. февруари 2024 г. в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе състезанието Balkan Youth Challenge по проекта BRIDGE. България беше представена с трима ученици от НТБГ – Милена-Надин Фесчиян от
XII „а“ клас, Магдалена Петрова от XII „б“ клас и Деян Ялъмов от XII „к“ клас.

Учениците показаха високо ниво на английски език, икономически знания и умения да ги прилагат в конкретни казуси. Демонстрираха умения за работа в екип в мултикултурна среда и презантационни умения. В оспорваното състезание Милена-Надин Фесчиян зае с екипа си трето място, а Магдалена Петрова – второ място.

Ръководители на отбора на НТБГ бяха Бойка Генкова – заместник-директор и Маргарита Коцева – старши учител. По време на състезанието се проведе среща с г-н Скот Митчел – директор на PEN Worldwide, традиционен делови партньор и приятел на НТБГ, който за пореден път изказа своите отлични впечатления от високото личностно и професионално ниво на учениците от гимназията.