Националната търговско-банкова гимназия работи по проект „Ученически практики – 2“.

Проектът подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие. 

През учебната 2021/2022 година 20 учебни предприятия с 278 ученици от Националната търговско-банкова гимназия са участвали в проекта съвместно с 12 работодатели. През учебната 2023/2023 година учениците са 245, работодателите – 14.

Списък на работодателите