Проучването е част от международната програма PISA и се провежда периодично в 20 държави, включително и България.

На 26.06.2024 г. в конферентен център Launchee, ЦУМ, бяха публично представени резултатите от глобално изследване на ОИСР за финансовата грамотност на учениците.

Чрез директна онлайн връзка обобщените данни бяха съобщени официално в Париж от генералния секретар на ОИСР Матиас Корман и Андреас Шлайхер, директор на дирекция „Образование и умения“ в ОИСР.

В София събитието беше ръководено от г-жа Наталия Митева, заместник-министър на образованието и науката. Тя заяви, че според изследването най-високо ниво на финансова грамотност показват 15-годишните ученици в Белгия, следвани от връстниците си в Дания и Канада. България заема 15-то място сред изследваните държави, като резултатите ѝ са съизмерими с тези от предишното издание PISA 2018г.

Във форума взеха участие заместник-министри, ръководители на държавни институции и неправителствени организации, директори на столични училища, учители. Единственият ученик, който се включи в събитието, беше Кристиян Кристиян Костов от 8. „ж“ клас на НТБГ. Той беше поканен, за да представи пред всички присъстващи резултати от специализиран курс по финансова грамотност, който е инициирал с помощта на баща си в бившето си училище. Ученикът обясни как в часовете по гражданско образование и час на класа в 7. клас авторитетни лектори от различни сфери безвъзмездно са обучавали учениците по теми като кредитиране, недвижими имоти, инвестиционно планиране и са водили интересни дискусии с младежите.

Изявата на нашия ученик беше посрещната с изключително въодушевление. Кристиян беше поздравен и поощрен от заместник-министър Митева за смелостта, креативността и инициативността си.

В тази връзка награждаваме Кристиян Костов с почетна грамота на НТБГ, като му пожелаваме да продължава с още по-голямо вдъхновение и амбиция да постига високи образователни резултати и да кара учителите си да се гордеят с постиженията му.