На 16.11.2023 г. ученици от 10. „а“ и 10. „в“ клас, участници в отбора по дебати, заедно с г-жа Катерина Григорова посетиха Философския факултет на СУ. Поводът бе отбелязването на Световния ден на философията. По традиция въведена от ЮНЕСКО, събитието се чества от 2002 г.

Учениците участваха в две събития. По време на първото записаха свои мисли и възгледи под надсловов „Те казаха това, а ти какво ще кажеш“, призовани от идеята да не се ръководят от заварените философски фрагменти, а да съставят свои такива.

Следващото събитие, в което се включиха, беше интегративна игра. Учениците работиха по три зададени проблема – „Световна война“, „Нашествие на извънземен интелект“ и „Пандемия“. Те теглиха карти с исторически личности и избираха с кого да участват в играта, за да разрешат дадена ситуация. 

С честването на Деня на световната философия ЮНЕСКО всяка година подчертава непреходната стойност на философията за развитието на човешката мисъл, за всяка култура и за всеки отделен човек. ЮНЕСКО е организация, тясно свързана с философията, в нейния критически и конструктивен аспект.

При създаването на Деня на световната философия през 2005 г. Генералната конференция на ЮНЕСКО подчертава значението на тази дисциплина, особено за младите хора, като подчертава, че „философията е дисциплина, която насърчава критичното и независимо мислене и е способна да работи за по-добро разбиране на света и за насърчаване толерантност и мир“.