Велимир Георгиев, ученик от 11. „з“ клас в НТБГ, зае трето място в категория „Разказ“ с творбата си „Читалище „Пробуда“ в Конкурса на НЧ „Съзнание 1873“, с. Брестовица, община Родопи.

Списък на наградените