Националната агенция за приходите напомня, че завършилите средното си образование ученици следва да заплащат сами здравноосигурителните си вноски от месец юли до започване на обучението им като студенти. 

Подробна информация какво трябва да се направи