Бягай с Радост!

Да се обединим за Радост! Включете се в благотворителния маратон „БЯГАЙ С РАДОСТ“! Присъединете се към нас в мисията ни да помогнем на Радост Жечкова,…

САЩ 2024

Youth Business Summit (YBS) е единствено по рода си глобално бизнес състезание за ученици от икономическите училища. По време на динамична седмица на бизнес състезания,…

Информационна среща

Проф. д-р Даниела Фесчиян – председател на Асоциацията на икономическите училища в България представи Алианса ENGAGE.EU, чийто член е и УНСС. ENGAGE.EU е консорциум от…

Клуб „Ръка за помощ“

На 26. и 27.03.2024 г. се проведе дарителска кампания, организирана от ученическия клуб „Ръка за помощ“. Събираха се книги за деца с увреждания от Дневния…

Междупредметни връзки

Тенденция в съвременното образование са междупредметните връзки и практическата приложимост на придобитите от учениците знания и умения с цел реализация в реални житейски ситуации. Както…