Методически обединения в Националната търговско-банкова гимназия:

Икономически науки с методически единици:

1. Общоикономически дисциплини;
2. Счетоводство;
3. Финанси;
4. Банково дело и използване на компютри.

Ръководител: Мариана Герчева

Икономически науки – цели и задачи

Български език и литература и чужди езици с методически единици:

1. Български език и литература;
2. Чужди езици.

Ръководител: Румяна Кралева

Български език и литература и чужди езици – цели и задачи

Математика, информационни технологии, компютърни науки и природни науки с методически единици:

1. Математика, информационни технологии;
2. Природни науки.

Ръководител: Десислава Милева

Математика, информатика, информационни технологии, природни науки – цели и задачи

Обществени науки, изкуства и физическо възпитание и спорт – методически единици:

1. Обществени науки и гражданско образование;
2. Физическа култура и спорт.

Ръководител: Райна Виларова

Обществени науки, гражданско образование и физическа култура и спорт – цели и задачи