Националната търговско-банкова гимназия участва в проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето чрез разработване на нов списък на професиите за професионално образование и обучение.

Сключеното споразумение за партньорство е със срок до 2027 година.