Учениците от клуб „Клио“ по проекта „УСПЕХ“ гостуваха в Народното събрание. Там те се запознаха с историята на парламентаризма и с работата на депутатите. Посетиха Клуба на народния представител и заседателната зала. Разгледаха временната изложба „100 години българско кино“. Видяха оригиналите на всички български конституции.