На 24.03.2015 г. в зала 18 на НТБГ се проведе представителната изява на клуб „Еврика“ по проекта „УСПЕХ“. Тя бе посветена на Международната година на светлината.

Със съдействието на Софийския клон на физиците бе поканена проф. дфн Евгения Вълчева. Тя изнесе лекция на тема: „Светлинните светодиоди – революция в осветлението„. 

Към клипа от изявата