Списък на учебниците, които ще се използват в НТБГ за учебната 2023/2024 година:

Методическо обединение „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

Методическо обединение „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИРОДНИ НАУКИ”

Методическо обединение „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И МУЗИКА”

Методическо обединение „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ”

Учебниците по професионална подготовка на издателство Мартилен се купуват в началото на учебната година по класове, за да се ползва отстъпката на издателството.