Типов план – Банково дело

Типов план – Електронна търговия

Типов план – Оперативно счетоводство

Типов план – Бизнес администрация

Типов план – Икономическа информатика

Типов план – Застрахователно и осигурително дело

Училищни планове за VIII клас

Специалност Банково дело

Специалност Застрахователно и осигурително дело

Специалност Оперативно счетоводство

Специалност Бизнес администрация

Специалност Икономическа информатика

Специалност Електронна търговия

Училищни планове за IX клас

Специалност Банково дело

Специалност Застрахователно и осигурително дело

Специалност Оперативно счетоводство

Специалност Бизнес администрация

Специалност Икономическа информатика

Специалност Електронна търговия

Училищни планове за X клас

Специалност Банково дело

Специалност Застрахователно и осигурително дело

Специалност Оперативно счетоводство

Специалност Бизнес администрация

Специалност Икономическа информатика

Специалност Електронна търговия

Училищни планове за XI клас

Специалност Банково дело

Специалност Застрахователно и осигурително дело

Специалност Оперативно счетоводство

Специалност Бизнес администрация

Специалност Икономическа информатика

Специалност Електронна търговия

Училищни планове за XII клас

Специалност Банково дело

Специалност Застрахователно и осигурително дело

Специалност Оперативно счетоводство

Специалност Бизнес администрация

Специалност Икономическа информатика

Специалност Електронна търговия

Типови планове по специалности

Типов план – Банково дело с интензивно изучаване на чужд език (Английски, Немски, Френски)

Типов план – Електронна търговия с интензивно изучаване на Английски и Руски език

Типов план – Оперативно счетоводство с интензивно изучаване на Руски език

Типов план – Бизнес администрация с интензивно изучаване на Испански език

Типов план – Икономическа информатика с интензивно изучаване на Английски език

Типов план – Застрахователно и осигурително дело с интензивно изучаване на Немски език