Училищните учебни планове са по специалности. Започват с училищния учебен план за VIII клас и завършват с училищния учебен план за XII клас.

 * Банково дело
 * Застрахователно и осигурително дело
 * Оперативно счетоводство
 * Бизнес администрация
 * Икономическа информатика
 * Електронна търговия