Отдолу ще откриете критериите за оценяване за 2022/23 учебна година

Методическо обединение „Професионално образование“:

Специалност „Банково дело“

Специалност „Бизнес администрация“

Специалност „Електронна търговия“

Специалност „Застрахователно и осигурително дело“

Специалност „Икономическа информатика“

Специалност „Оперативно счетоводство“

Методическо обединение „Математика, информационни технологии и природни науки“:

Към критериите

Методическо обединение „Български език и литература и чужди езици“:

Български език и литература

Чужди езици

Методическо обединение „Обществени науки и гражданско образование, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство и музика“:

Към критериите