На 11.03.2013 г., от 16.00 часа, в сградата на БТПП на ул. „Искър“ №9, Българската търговско-промишлена палата, Националната търговско-банкова гимназия и Националната финансово-стопанска гимназия организираха Тържествена юбилейна сесия по повод 100-годиншнината на Софийската търговска гимназия. Там бе представен Алманахът, изобразяващ дългия път на училището, превъплътило се в две от най-добрите икономически гимназии в София днес. 

Конференцията в сайта на БТПП