На 24.02.2023 г. в зала 3 на Интер Експо Центъра се проведе Двадесет и четвъртият училищен панаир по проекта „Интегративно практическо обучение“. Мероприятието бе посветено на 110-годишния юбилей на Националната търговско-банкова гимназия. 

На него представиха дейността си 23 учебни банки, 6 учебни формирования и 24 учебни фирми. 

Гости на събитието бяха: г-жа Мария Павлова – председател на НАПОО, д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, г-жа Ваня Тивидошева – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН, проф. д-р Цветана Стоянова – зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Даниела Фесчиян – зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС и председател на АИУ, г-н Георг Георгиев – бивш зам.-министър на външните работи, политик, възпитаник на НТБГ, г-н Валентин Илиев – изпълнителен директор на Лев Инс, г-н Руслан Баждеков – зам.-кмет  на район Триадица, представители на Пощенска банка, ProCredit Bank, „Интериор-И“ ООД, „Пропър акаунт БГ“ ООД, Туристическа агенция „Аполо“, „Вектор Комерс“ ЕООД, „БОРИКА“ АД, „КВЯТ“ ООД, ПИ ЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД, други представители на бизнеса, експерти от ДПОО в МОН и РУО – София-град, бивши и настоящи учители и ученици, родители.

Гостите на Панаира изказаха своите отлични впечатления от професионализма, показан от учениците на Националната търговско-банкова гимназия, от техните знания, умения и ентусиазъм. Всички победители в конкурсите получиха купи и награди, а най-добрите и званието „Банкер на годината“, „Търговец на годината“ и „Служител на годината“.