На 26. февруари 2021 за първи път онлайн се проведе традиционният панаир по проекта „Интегративно практическо обучение“ на Националната търговско-банкова гимназия. Панаирът беше заключително събитие на отбелязване на 108-та годишнина oт създаването на гимназията.

В панаира взеха участие 61 учебни предприятия на гимназията, в които се включиха с участници повече от 800 ученици от X, XI и XII клас. Представиха се 30 учебни търговски фирми, 25 учебни търговски банки и 6 учебни застрахователни компании. Предизвикателството пред тях беше за първи път да покажат натрупаните знания и умения за сключване на търговски сделки, но в изцяло онлайн среда. По време на онлайн панаира учебните формирования успешно реализираха си размениха 4 151 текстови съобщения и прекараха 105 488 минути в преговори, което доведе до успешното реализиране на 858 сделки. По време на панаира участниците се справиха отлично и умело използваха своите знания в областта на търговия, кредитиране и застраховане, което беше отбелязано от проверяващите комисии. 

Специални гости на събитието бяха д-р Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието София-град, проф. д-р Димитър Димитров – ректор на Университета за национално и световно стопанство, г-н Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата, г-жа Дария Маврудиева – директор на Центъра на учебно-тренировъчните фирми в България, г-н Андреа Тониети – Директор Човешки ресурси в УниКредит Булбанк, г-н Костадин Мавродиев – управител на офис на Райфайзен банк. Събитието беше лично подкрепено и от г-н Скот Мичъл, Изпълнителен директор на EUROPEN-PEN International, г-н Ерик Спинър от централата на EUROPEN-PEN International в Ню Йорк и г-жа Свеня Зенц – Мениджър международен маркетинг и развитие, EUROPEN-PEN International. Гостите на панаира изказаха своите отлични впечатления от големия професионализъм показан от учениците на Националната търговско-банкова гимназия, от техните знания, умения и ентусиазъм.

Традиционно се проведе и конкурсната програма, която отличи победителите в различни категории, а най-добрите получиха званието „Банкер на годината“, „Търговец на годината“ и „Служител на годината“.