На 21 февруари 2020 г. в Зала 5 на Интер Експо Център, София се проведе традиционният XXI панаир по проекта „Интегративно практическо обучение“ на Националната търговско-банкова гимназия. Панаирът беше заключително събитие на отбелязване на 107-та годишнина oт създаването на гимназията.

В панаира взеха участие 58 учебни предприятия на гимназията, в които се включиха с участници повече от 800 ученици от X, XI и XII клас. Представиха се 22 учебни търговски фирми, 20 учебни търговски банки и 6 учебни застрахователни компании. Спoнсорите и менторите на изложението бяха 54 български и чуждестранни банки, фирми и застрахователни компании. По време на панаира участниците показаха изключителни знания и умения за търговия, кредитиране и застраховане, което беше отбелязано от проверяващите комисии.

Гости на празника бяха Нейно Превъзходителство госпожа Флоранс Робин – посланик на Република Франция в Република България, д-р Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието София-град, г-н Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата, г-жа Весела Тодорова-Мозеттиг – директор на Френско-българската търговска и индустриална камара, проф. д-р Димитър Димитров – ектор на Унверситета за национално и световно стопанство, проф. д-р Мирослава Раковска – заместник-ректор по учебната дейност на УНСС, проф. д-р Даниела Фесчиян – заместник ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС и заместник-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф Септемврина Костова и доц. Виолета Гълъбова от катедра „Търговия“ на УНСС, д-р Юлиан Петров – председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, г-н Жельо Иванов – главен експерт на СБУ, който връчи поздравителен адрес и плакет от името на д-р Янка Такева – председател на СБУ, г-жа Даря Маврудиева – директор на центъра на учебните фирми в България, г-жа Маргарита Гатева – държавен експерт и г-н Александър Попов – главен експерт в Дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерството на образованието и науката, представители на работодателите – ментори и спонсори от Райфайзенбанк, Обединена българска банка, Лев Инс и други представители на бизнеса, много родители, бивши и бъдещи ученици.

Гостите на панаира изказаха своите отлични впечатления от големия професионализъм показан от учениците на Националната търговско-банкова гимназия, от техните знания, умения и ентусиазъм. Всички победители в конкурсите получиха купи и награди, а най-добрите и званието „Банкер на годината“, „Търговец на годината“ и „Служител на годината“.