Дневният консултативен център за деца, юноши и родители стартира безплатна програма за развитие на родителската компетентност.