Ученици от Националната търговско-банкова гимназия с ръководител Силвия Йорданова Михайлова – старши учител по физика и астрономия, се представиха отлично в Младежка научна сесия на тема „Физиката и светът на технологиите“ на 52-рата Национална конференция по въпросите на обучението по физика „Образованието по физика и дигиталните технологии“, организирана от Съюза на физиците в България, МОН и фондация „Еврика“.

Участници в сесията:

  1. Мартин Валентинов Найденов – 10. „б“ клас, тема „Бъдещето на физиката и технологиите“
  2. Матю Кристиан Кръстев – 10. „б“ клас, тема „Дигиталните технологии в обучението“
  3. Иглика Димитрова Георгиева – 9. „д“ клас, тема „Образованието и дигиталните технологии“
  4. Димитър Ванчо Янакиевски – 9. „д“ клас, тема „Физика и значение на дигиталните технологии“

Ученици, участвали в Националния фотоконкурс на тема „Физика, хармония и феномени в природата“ – част от Младежката научна сесия на тема „Физиката и светът на технологиите“:

  1. София Стоилова Стоилова – 10. „б“ клас
  2. Калоян Николаев Димитров – 10. „ж“ клас
  3. Иван Христов Илиев – 10. „ж“ клас
  4. Стивън Валентинов Терзиев – 9. „ж“ клас