На 21.02.2024 г. по повод 111-та годишнина от създаването на НТБГ се проведе шестото състезанието „Ние знаем повече“ за VІІІ клас. Десет отбора, съставени от ученици от всички осми класове представиха държава, чийто език изучават по избрана от тях тема. Всички отбори показаха отлични резултати в овладяването на чуждия език и задълбочени познания за представяната от тях държава.

Учениците бяха отличени в различни категории според силните страни на тяхната изява.

 – Първо място – 8 „А“ клас
 – Второ място – 8 „Г“ клас
 – Трето място – 8 „Б“ клас
 – За най-оригинална тема – 8 „Ж“ клас
 – За най-добро владеене на чуждия език – 8 „К“ клас
 – За най-добра мултимедийна презентация – 8 „Д“ клас 
 – За най-добра екипна работа – 8 „З“ клас
 – За най-оригинална презентация – 8 „И“ клас
 – За най-добро естетическо оформление – 8 „В“ клас
 – За най-съдържателна презентация – 8 „Е“ клас