На 22.02.2024 г. по повод 111-та годишнина от създаването на гимназията се проведе състезанието „Ние знаем повече“ за учениците от IX клас на НТБГ.

Десет отбора, съставени от ученици от всички девети класове, демонстрираха знания по изучаваните учебни предмети, бързина на мислене, адаптивност и умения за работа в екип.

Победителите в състезанието – учениците от 9 „Б“ клас (първо място), 9 „К“ клас (второ място) и 9 „Ж“ клас (трето място), бяха отличени с почетни грамоти, връчени от г-жа Емилия Иванова – директор на НТБГ.