Тенденция в съвременното образование са междупредметните връзки и практическата приложимост на придобитите от учениците знания и умения с цел реализация в реални житейски ситуации. Както отбелязва Джон Хибън: „Образованието ти дава умението да посрещаш изпитанията на живота“.

На 27.04.2024 г. г-жа Нина Михалкова и г-жа Десислава Бенина проведоха мултидисциплинарен урок (български език и литература, работа в учебно предприятие, бизнес комуникации) на тема „Мотивационно писмо и интервю за работа – практическо приложение“. Учениците от 12. „к“ клас се представиха отлично. Те умело презентираха своите знания и умения. Включиха се в ролева игра, при която представители на ръководената от г-жа Бенина учебно-тренировъчна фирма „Интер Актив стъдинг“ ООД проведоха интервю за работа с предварително одобрени (чрез конкурс по документи  –  мотивационно писмо, заявление и автобиография) кандидати за позицията: „сътрудник при изготвяне на материали за държавен зрелостен изпит по български език и литература и включването им в интерактивни методи за обучение“.