„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“ 

Следвайки мъдрите слова на древния гръцки философ Плутарх, на 15. март, заедно с госпожа Кънделова, директор „Маркетинг и комуникации“ на Аджибадем Сити Клиник вярваме, че успяхме да запалим искрата в нашите ученици от 11. „а“ и 11. „в“ клас. Кратката лекция даде възможност на учениците да се докоснат до реални примери от работата на един бранд или маркетинг мениджър. Учениците се запознаха с маркетингови стратегии, прилагани от различни компании в спектъра на икономиката. 

Часът завърши с много усмихнати и жадни за нови знания лица.