Уважаеми учители, родители, ученици,

Информирам Ви, че по време на Коледната благотворителна кампания в Националната търговско-банкова гимназия бяха събрани 27 910 лв., които ще получат одобрените от Общото събрание на Училищното настоятелство 84 ученици – деца без родители, с тежки заболявания или социални проблеми. Това е най-голямата сума събирана в нашата дългогодишна Коледна благотворителна кампания.

В благотворителната кампания се отличиха следните класове: VIII „к“ клас със събрани 1 430 лв., IX „а“ клас с 1 115 лв., XII „ж“ клас с 1 090 лв. и X „б“ клас с 1 010 лв.“В благотворителната кампания за Радост от Х „в“ клас, през първия учебен срок събрахме 14 000 лв.

Скъпи родители, учители, ученици,
Благодаря за проявеното от Вас благородство. От все сърце желая на цялата училищна общност весела Коледа и щастлива, здрава, благодатна 2024 година!

С уважение,
Емилия Иванова, директор на НТБГ