Проф. д-р Даниела Фесчиян – председател на Асоциацията на икономическите училища в България представи Алианса ENGAGE.EU, чийто член е и УНСС. ENGAGE.EU е консорциум от девет водещи европейски университета в областта на бизнеса, икономиката и социалните науки!

На 27. март 2024 г. в НТБГ се проведе информационна среща за учениците от 12. клас.

Бъдещите студенти на УНСС ще имат уникалното предимство за достъп до разнообразна гама от онлайн и лични възможности, които ще им позволят да се обучават в богата международна среда. Различните програми ENGAGE.EU са отворени за всички студенти, записани в УНСС. 

Срещата премина при огромен интерес. Благодарим на проф. д-р Даниела Фесчиян за завладяващото представяне.