На 25. март 2024 г. в НТБГ се проведе Кръгла маса на тема „Изкуственият интелект в училище“ с лектор д-р Вася Ликова-Арсен. Събитието е организирано с любезното съдействие на Столична община р-н „Триадица“.

Целта на срещата бе дискусия за ползите и вредите от  изкуствения интелект, участието му в класната стая, както и прогнозирането на неговото бъдеще в световен план – замяна на работна ръка или възникване на нови професии. Сред разгледаните теми бяха: „Принципи при използването на изкуствен интелект в училище“, „Рискове, опасности и забранено ползване на изкуствен интелект в училище“, „Инструменти с изкуствен интелект“.

По време на обсъждането д-р Вася Ликова-Арсен представи презентация, акцентираща върху опорните точки по всяка тема. Публиката беше представлявана от ученици от 9. и 10. клас, които допълваха с аргументи „за“ и „против“ и подкрепяха с примери изложените идеи. В срещата взе участие и отборът по дебати на НТБГ.

Учениците проявиха изключителен интерес към възможността да дискутират иновативна тема за съвременното общество и да изразяват свободно своите мисли.