На 14.06.2024 г. в Националната търговско-банкова гимназия се проведе лекция и демонстрация от Българския младежки червен кръст на учениците от 9. клас на тема „Оказване на първа долекарска помощ“. Под ръководството на госпожа Силвия Г. Михайлова и госпожа Емилия Хаджиева, учениците имаха възможност да се запознаят практически с учебния материал по здравословни и безопасни условия на труд.

Следващата лекция е на 17.06.2024 г.