Във връзка с изпълнение на дейностите по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ Националната търговско-банкова гимназия обявява свободни работни места за външни специалисти – лектори за учебната 2024/2025 година в следните направления:

  • Народни танци – 1 място
  • Филмово изкуство – 1 място
  • Изобразително изкуство – 1 място
  • Спорт – 1 място за футбол и 2 места за хандбал

Всяка група разполага с до 80 учебни часа за занимания/тренировки годишно и не по-малко от 2 учебни часа седмично. Документи се приемат в канцеларията на училището на адрес бул. „Витоша“ 91, втори етаж, каб. 47 до две седмици след публикуването на обявата. Документите, които се подават са:

  • Заявление до Директора на НТБГ
  • Професионална автобиография
  • Документ за професионална квалификация в областта, за която кандидатства