Кариерният център към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ вярва, че всеки младеж притежава уникални таланти, чието откриване и разгръщане са ключът към успешната и изпълнена със смисъл професионална реализация. Центърът подкрепя ученици и студенти в откриването на тези таланти и предприемането на първата крачка към мечтаното работно място.

Тази година Кариерният център и Национална търговско-банкова гимназия организират съвместен кариерен форум за ученици от гимназията. 

Форумът ще се проведе на 20. март от 10:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на НТБГ.

Програмата включва разполагане на изложбени щандове на работодатели от различни сектори на икономиката – УниКредит Булбанк АД, ОББ АД, ЗД ДЗИ, EY Bulgaria, KPMG Bulgaria, PWC Bulgaria, Deloitte Bulgaria, BDO AFA, TMF Bulgaria, HPE Bulgaria и др. Събраните средства от работодателите ще бъдат използвани за учредяване на награден фонд за конкурса „10 причини защо да уча в България“, организиран от Кариерния център, за ученици от 10. и 11. клас от НТБГ.

За повече информация