Методически обединения 2013-2023

Методически обединения Методически обединения в Националната търговско-банкова гимназия: Икономически науки с методически единици: 1. Общоикономически дисциплини;2. Счетоводство;3. Финанси;4. Банково дело и използване на компютри. Ръководител:…