Ръководство

Ръководство на Националната търговко-банкова гимназия

Емилия Иванова
Директор

Люба Станева
Помощник-директор

Бойка Генкова
Помощник-директор

Даниела Гонкова
Помощник-директор

Нейчо Попов
Помощник-директор