• Начало
  • Обществен съвет
  • Заседание на Обществения съвет 28.11.2019
Заседание на Обществения съвет 28.11.2019

На 28. ноември 2019 г. от 18.00 ч. в Ритуалната зала на НТБГ ще се проведе събрание на представителите на класовете за избор на членове на Обществения съвет на НТБГ.

Към заповедта за избор на нов Обществен съвет