XX панаир НТБГ 2019

На 22.02.2019 г. в Зала 5 на Интер Експо Център, гр. София се проведе XX панаир по проекта "Интегративно практическо обучение".

В него взеха участие 56 учебни предприятия на НТБГ – 20 банки, 30 фирми и 6 застрахователни компании.

Президентът на Република България - г-н Румен Радев, изпрати поздравителен адрес, който беше прочетен от директора на гимназията - г-жа Емилия Иванова.

Специални гости на тържеството бяха: г-жа Мария Тодорова - директор на дирекция "Професионално образование и обучение" в МОН; д-р Ваня Кастрев - началник на РУО София-град; г-н Александър Попов - главен експерт в дирекция "Професионално образование и обучение"в МОН; г-жа Вилма Домениковa - главен експерт в РУО – София-град; г-н Цветан Симеонов - председател на Българската търговско-промишлена палата, партньор на НТБГ още по времето на Първия училищен панаир; проф. д.ик.н. Стати Статев - ректор на УНСС; доц. д-р Миланка Славова - заместник-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на Асоциацията на икономическите училища в България; доц. д-р Стела Ралева - заместник-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение на УНСС; проф. д-р Даниела Фесчиян - заместник-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", член на ръководството на Асоциацията на икономическите училища в България; представителите на ОББ: г-жа Елза Маринова - Дирекция "Човешки ресурси"; Михаил Кьосев – заместник директор на дирекция "МСП Дистрибуция"; Свилен Захариев - ръководител на отдел "Картов център" към Дирекция "Подпомагане на дигитални услуги"; Светослав Вутов - ръководител на звено "Корпоративни клиенти" към Дирекция "Корпоративна дистрибуция"(Бивш възпитаник на НТБГ), Мая Трингова – ръководител на отдел „Бизнес партньорство“ към Дирекция "Управление на човешките ресурси", Юлия Бояджиева - бизнес партньор в отдел "Бизнес партньорство" към Дирекция "Управление на човешките ресурси" и представители на други, от общо 52 спонсори и ментори на нашите учебни предприятия - банки, застрахователни компании и фирми, които помагат пълноценно учебните предприятия в тяхната дейност.

Панаирът беше посетен от много ученици от седми клас, които биха желали да продължат обучението си в НТБГ, както и от техните родители.

Събитието премина при висок професионализъм и ентусиазъм от учениците. Победителите бяха наградени с купи и с почетна грамота на гимназията.

Към заповедта за награждаването